Loading...
Servis pro Vás 2018-02-03T12:37:28+01:00

zatéká při dešti? I uvolněné oplechování? I kondenzace? I nová střecha ?

 můžeme Vám pomoci

Hydroizolace plochých střech

Ploché střechy a jejich hydroizolace jsou silnou stránkou naší firmy. Celkově tvoří cca 80% ročního obratu firmy právě opravy plochých střech na objektech bytových panelových domů a průmyslových hal.

 • kompletní rekonstrukce plochých střech
 • lokální opravy hydroizolací
 • havarijní opravy
 • foukané izolace dvouplášťových plochých střech
 • zateplení jednoplášťových plochých střech
 • opravy klempířských prvků
 • hromosvody vč. revize
 • pravidelný servis ( udržba čištěním, kontrola před zimním obdobím)

Našimi klienty jsou převážně bytová družstva, SVJ, která spravují objekty panelových domů, firmy se skladovými prostory. Samozřejmě se nevyhýbáme i menším plochám jako jsou objekty garáží.

Pro našeho významného klienta OSBD Louny řešíme řadu závad. Kondenzace, závady v souvrství hydroizolace, odvětrání stoupaček vzduchotechniky, klempířské prvky atik.. Na těchto lokálních opravách jsme nabrali řadu zkušeností. Při kompletních opravách plochých střech tak využíváme naše „know how“. Učíme se z cizích chyb. Dovolíme si říct, že provádíme práce, které nás silně odlišují od konkurence.

Závady, s kterými jsme se při opravách potkáváme, nás utvrzují v používání asfaltových SBS modifikovaných pásů. Nepreferujeme PVC folie a nepracujeme s nimi.

Jsme si vědomi, že ploché střechy jsou problematické a základem je používat jen ty nejkvalitnější materiály. Modifikované asfaltové pásy používáme od nejlepších výrobců MOGAT, BAUDER s kombinací originálních systémových prvků TOP-WET.

Naši zákazníci požadují prodlouženou záruku až 10 let na provedené práce. Proto přistupujeme k opravám plochých střech naprosto zodpovědně. Opět je tu otázka ceny, avšak cena je pro nás kritériem až na druhém místě. Nejpodstatnější je spolehlivost střechy.

Pro naše zákazníky provádíme zjištění závad a následné vytvoření odborné zprávy. Zprávu lze použít pro jednání na bytových schůzích, pro jednání s pojišťovnami. Odborná zpráva je zhotovena na základě vytvoření sondy, tahových zkoušek a revizí.

Foukaná Izolace

Je vám v létě teplo a v zimě se objevují plísně? Častou problematikou bytových domů je poddimenzované zateplení střešní konstrukce.  V létě přehřátý byt, v zimě ztrácet „drahé teplo“, a ještě řešit plíseň a vlhké fleky na stropě?

 • foukané izolace dvouplášťových střech panelových domů
 • foukané izolace rodinných domů | vazníkové konstrukce střech bungalovů
 • půdní prostory | dutiny mezi stropními trámy

Aplikace foukané izolace u rodinných domů opatřené parotěsnou zábranou není až taková věda. Nicméně u dvouplášťových střech panelových domů už věda začíná. A tady začíná i fyzika.. pokusíme se vysvětlit.

Teplý vzduch uvnitř bytu má vlastnost, že nese větší množství vodních par. Kde že se páry berou? Z vaření, praní, vytírání, dýcháním.. Jelikož už máte pravděpodobně nová plastová okna, která těsní- nedochází tak k mikroventilaci. Venku je na bodu mrazu a uvnitř pohodových 22 st.C. Rozdílem teplot dochází k přetlaku a vzduch uvnitř bytu se tlačí ven. Teplý vzduch nasycen párou se tlačí nejslabšími místy v konstrukci. Dochází tak k proudění. Vodní páry obsažené v teplém vzduchu při proudění v slabém místě konstrukce naráží na studený vzduch v meziprostoru střechy. V tomto prostoru dojde ke kondenzaci par. Vysrážená voda odkapává ze spodní strany skeletu na tepelný izolant, z kterého se následně nasáknutím stane tepelný vodič až vysrážená voda narazí na stropní panel. Situace se s nasáknutým izolantem zhoršuje. Dochází tak k vzniku vlhkých skrvn a následně tvorbě plísní, ale také k narušení konstrukce střechy.

Pro pochopení skladby střechy přikládáme obrázek v řezu dvouplášťové střechy.

Stávající stav tepelné izolace bývá obvykle 0- 80 mm. Skutečně nalézáme holá místa bez známky izolantu. Nebo naopak izolant ve střeše je, ale zapomněli při výstavbě role s vatou rozbalit. Stávající stav vždy zjišťujeme provedením sondy.

Dvouplášťové střechy není vhodné zateplovat z horní strany střechy. Zateplení shora je neúčinné, neboť provětrávaný mezistřešní prostor je stále ochlazovaný původními větracími otvory, které jsou umístěné z boční strany obvodového pláště (mřížky na fasádě pod střechou). Dochází tak prostupem par skrze difúzně otevřenou konstrukci (stropní panel) ke kondenzaci v mezistřeším prostoru. Provětrávání lze teoreticky zamezit hermetickým uzavřením mezistřešního prostoru, zaslepením větracích otvorů, ale to je pouze teorie. V praxi to není možné provést. Stále zůstanou v konstrukci střechy slabiny kudy bude k proudění docházet.

Konstrukce panelových domů je tvořena jako difuzně otevřená (absence parozábrany). Meziprostor dvouplášťové střechy je vysoký cca 300- 550 mm. Do mezistřešního prostoru tak lze aplikovat foukanou izolaci. Je však nutné dodatečně aktivně odvětrat tento prostor s ohledem na stálý prostup par a zamezit nežádoucím kondenzacím.

Dodatečné zateplení je tak vhodné řešit aplikací foukané minerální izolace. Tato izolace je aplikována do mezistřešního prostoru a dochází k zateplení přímo stropního panelu.

Dodatečné zateplení konstrukce tvoříme vrstvou foukané tepelné izolace SUPAFIL LOFT min. tl. 300 mm. Výrobcem izolantu je fa. KNAUF. Jedná se o panenské vlákno minerální vaty, která je modifikována hydrofobizací (nenasákavá). Při její objemové hmotnosti 17 kg/m3 je uváděna hodnota součinitele tepelné vodivosti lambda 0,39 (W/mK) viz. deklarace KNAUF. Při aplikaci tl. 300 mm se nacházíme v hodnotách tepelného odporu R-6 čímž jsme v hodnotách tepelného odporu pasivního domu.

Dle dané plochy střechy vytváříme potřebný počet otvorů- počet je dimenzován dle zásad výrobce větracích prvků. Těmito otvory aplikujeme foukanou izolaci. Aplikace probíhá tak, že danými otvory „proteče“ pracovník, který prolézá celým mezistřešním prostorem. Prostor je silně omezený. Aplikujeme izolaci tak, abychom měli kontrolu zda se nalézá po celé ploše. V případě, že aplikaci brání nosná konstrukce střechy (vazník, nosník) musíme vytvořit další prostup.

V místě těchto otvorů dodatečně osazujeme větrací prvky Lomanco BIB12. Tyto větrací prvky zajistí dostatečný odvod par z mezistřešního prostoru a umístění je konzultováno s výrobcem větracích hlavic, dle montážních zásad.

Větrací prvky Lomanco BIB12 svým průřezem nesplňují pojem jímače bleskosvodu, a proto je dále nutné pro dosažení kladné revizní zprávy vystínit tyto hlavice jímacími tyčemi.

Při realizaci foukané izolace a následné montáži větracích hlavic Lomanco je více než nutné ODBORNĚ opracovat detaily prostupů. Prostupy jsou opracovány modifikovanými pásy od výrobce MOGAT a hlavice vyvýšeny o 250 mm nad plochu střechy s ohledem na sníh.

Tento způsob zateplení je naprosto účinný a v minulosti jsme takto vyřešili mnoho problematických panelových domů. Máme kladnou zpětnou vazbu od uživatelů bytů, kteří dříve trpěli s plísněmi.

OPRACOVÁNÍ DETAILU ODVĚTRÁNÍ FOUKANÉ IZOLACE 

      

 NAŠE REALIZACE                                KONKURENČNÍ PRÁCE  

Konstrukce střech komerční objekty 

Haly I Sklady

Skladové prostory obilnin, výrobní haly, administrativní budova či sušárna chmelu..

Mezi naše významné klienty patří vlastníci firem. Některé firmy vyžadují výstavbu střechy na nové hale, jiným provádíme údržbové práce na 100 let starých provozech když zatéká do drahého stroje.

Jsme si vědomi, že Váš byznys musí jet dál. Spousty objektů prošlo „socialistickou výstavbou“ s pokládkou vlnitého eternitu, šablon, hliníkových trapézů. Často jsou plochy střech tak rozsáhlé a krytiny již poškozené že zachytit každé zatékání je složité. Proto pro Vás zajišťujeme lokální a kompletní opravy střech. Dále zjišťujeme stávající stav střech, abychom pro vás připravili návrhy jakým způsobem ekonomicky postupovat.

 • plechové krytiny – trapézové plechy Lindab
 • cementovláknité krytiny Cembrit
 • asfaltové modifikované hydroizolační pásy
 • ocelové střešní konstrukce hal
 • dřevěné vazníkové konstrukce

Naše práce spočívá i v lokálním havarijním servisu. Spoust firem využívá provozy, které prošly výstavbou před 100 lety. Často dochází selháním světlíků či krytiny k dlouhodobému zatékání do střešní konstrukce a následně k závažnému havarijnímu stavu. Pokud pod touto střechou máte drahé stroje, složený materiál – kontaktujte nás..

Konstrukce střech Bytové a Rodinné domy

Pokrývačina- nádherné řemeslo, které umíme.. od krovu až po revizi hromosvodu. V minulosti jsme se skládanými krytinami zabývali podstatně více. Nyní klasická pokrývačina u nás zastupuje cca 20% našeho obratu. V sezóně nás zaneprázdňují hydroizolace a jejich opravy, které jsou neskutečně závislé na počasí. Skládáné střechy již zvládáme jen v zimě, kdy nelze pracovat s „lepenkami“. Avšak toto řemeslo zvládáme precizně.

provádíme

 • pokládka skládaných krytin – Tondach | Bramac | KM-Beta
 • pokládka plechových krytin – Lindab | Prefa
 • klempířské práce – FeZn | TiZn | měď | barvené plechy
 • tesařské práce – vazníkové konstrukce | vázaný krov

Na tomto řemeslu naše firma vyrůstala od roku 2001. Spolupracovali jsme se „starými tesaři a klempíři“ kteří nám stihli řemeslo předat. Používáme tradiční postupy. Krovy stavíme po staru na „čepy a dlaby“.

Samozřejmostí jsou vazníkové konstrukce. Výrobu vazníků pro nás uskutečňuje firma Karstak, která nám dodává servis v podobě statických výpočtů a poradí si se změnami v projektu.

Pravděpodobně jsme si vytvořili dobré jméno. Naše klientela je výborná a dává nám možnost si sáhnout na prestižní  materiály. Při montáži střech používáme jen ty nejkvalitnější materiály. Jsme si vědomi, že střechu chcete mít nejen „hezkou“ ale hlavně funkční na řadu let..

Havarijní Servis

Pravděpodobně zafoukalo a létají plechy? Selhala vpust nebo „něco“ jako kus střechy padá na hlavu. Jste tu správně!

Pro naše klienty řešíme havarijní servis střech. Tento servis poskytujeme již řadu let. S havarijními opravami se na nás obrací bytová družstva, SVJ, správy měst. Řešíme pro Vás při selhání střech opravy poškozených částí.

 • opravy klempířských prvků     atiky | závětrné lišty | svody
 • lokální opravy hydroizolace
 • výměny střešních vpustí
 • změna konstrukce vzduchotechniky
 • kondenzace
 • opravy střešních konstrukcí v havarijním stavu

V případě závady nás obratem kontaktujte kdykoliv. Budeme se snažit Vám vyjít co nejdříve vstříc.

Pro jednání s pojišťovnami Vám zajistíme fotodokumentaci, kalkulaci opravy a samozřejmě opravu v co možné nejkratší době.

Výškové montážní práce

Poničili Vám ptáci fasádu? Potřebujete namontovat klempířskou kontrukci na komín elektrárny? Jsme tu pro Vás.

 • opravy fasád poškozené ptactvem
 • montáže trnů proti ptactvu
 • montáže větracích mřížek na fasádách panelových domů
 • montáže klempířských prvků 
 • montáže ocelových konstrukcí
 • výškové práce z lana
 • demontáže havarijních konstrukcí

Pro montáže ve výškách využíváme převážně montážní plošiny až do výšky 42 m.  Provádíme opravy a montáže i z lana, nicméně práce z plošiny je kvalitněji a rychleji odvedená. Při práci z lana je nutné se za „něco“ uvázat. Je tak velká pravděpodobnost poškození hydroizolace střechy, klempířských prvků po obvodu objektu. Často je nutné se k místu montáže vracet a práce z plošiny tak montáž usnadňuje. Avšak nedochází k poškození střechy. Je pro nás samozřejmostí vyřízení záboru veřejného prostranství u příslušného úřadu a uvedení stavu zeleně do původního stavu.

Nejčastěji řešíme pro SVJ, bytová družstva poškozené fasády panelových domů ptactvem.  Vyzobané otvory v zateplení fasády. Ať z důvodu chybějících větracích mřížek nebo „útoku“ strakapouda. Chybějící mřížky jsou ideálním místem pro zahnízdění ptactva. Ptáci jsou schopni vytvořit hnízdo v tepelném izolantu a následně vznikají dutiny až 0,5 m2. Opravy po chybějících mřížkách řešíme zafoukáním chybějícího izolantu a doplnění hliníkové větrací mřížky s osazením. Mřížky používáme z hliníku, neboť jsou odolné UV záření oproti plastu. Vyklovaná místa v ploše opravujeme v barvě struktury. Je pravdou, že nelze již přesně chytit odstín barvy, neboť jsou již původní omítky zvětralé.

Pro klienty zpracováváme fotodokumentaci, kalkulaci pro další jednání s pojišťovnami.

Řešíme také náročnější zakázky. Od návrhu, výroby a montáže konstrukcí na provozech elektráren. Slaňování do komínu elektrárny za účelem výměny těsnění klapek, věšení mega reklamy na Evropské..

Naši Partneři

Bez výborných parťáku bychom nic nedokázali. Obklopujeme se spolehlivými partnery!

Kontaktujte nás

JMÉNO *
PŘÍJMENÍ *
EMAIL *
TELEFON

PŘEDMĚT

JAK VÁM MŮŽEME POMOCI?