Rekonstrukce ploché střechy 2018-02-02T21:32:04+01:00

Project Description

Loading...

Máte starosti s plochou střechou? Můžeme Vám pomoci

Oprava a zateplení střechy panelového domu

ul. Zahradní v Lounech

Detail Projektu

DATUM

6/2017

KLIENT

SVJ Zahradní 2465-68, Louny

PROJEKT TYP

Panelový bytový dům

PLOCHA STŘECHY

955 m2

Jedná se o plochou, dvouplášťovou střechu. Plocha střechy je 955 m2.  Celkem 4 vchody.

V minulosti jsme provedli několik lokálních oprav této střechy. Střecha měla již nějaká léta za sebou.

Co bylo problematikou? Klempířské prvky okapnic přes zateplení obvodu byly vyspádované do obvodu a prostřihy zatékalo za kontaktní zateplení. Opracování hydroizolace v detailech bylo nedostačně procedeno. Docházelo tak k zatékání do skladby střechy. Dešťové svody, které byly tvořeny starým PVC, byly popraskané a způsobily havárii. No byl čas na novou střechu.

Při výběrovém řízení jsme provedli sondu do skladby střechy, abychom zjistili stav zateplení. Stávající tepelný izolant měl tl. 0-80 mm. Prostě poddimenzované.

Ve výběrovém řízení jsme uspěli a nebylo to rozhodně dané cenou. Spolupráce se zástupci SVJ byla výborná a věříme, že od problémů se střecho již budou mít klid.

V kalkulaci bylo počítáno a následně provedeno:

  • aplikace foukané izolace tl. 300 mm Supafil Loft
  • vyspádování atik
  • výměna výlezů
  • oprava stoupaček
  • oprava šachet
  • dodávka nových pozinkovaných výlezů
  • pokládka hydroizolace SBS modifikovaný asfaltový pás MOGAT S5 tl. 5,2 mm
  • klempířské prvky LINDAB
  • nové hromosvody AlMgSi vč. kladné revizní zprávy

Garance na tuto střechu je 120 měsíců od předání díla investorovi.