Oprava hydroizolace ploché střechy Přemyslovců, Louny

Máme tady další plochou. Tato střecha nebyla úplně stará, jen se moc nepovedla. Spoje pásů byly studené a něčí snaha je podtmelit něčím byla marná. Jednání se zástupcem SVJ bylo příjemné a relativně rychlé. Realizace byla na konci roku a bylo potřeba s tím hnout abychom stihli ještě počasí. SVJ do budoucna plánuje i zateplení obvodového pláště a tak jsme rovnou domluvili protažení a vyspádování atik. Často opravujeme klempířinu po fasádnících, kteří okapnice přes zateplovák namontují tak nějak „naoko“. Protažení atik je vhodnější řešení. Přesah jsme přidali o cca 140 mm přes obvod a fasádníci tak mohou dojet bez komplikací k nám. Ze stávající krytiny toho šlo dost dolu. Vzduté boule a odseparovaná krytina. Stoupačky jsme upravili do plastu až do bytových jednotek. Tím jsme odstranili staré osinkocementové nefunkční potrubí odvětrání kanalizace.

  • Pokládka modifikovaného pásu Mogat S5
  • Úprava nadstřešní části vzduchotechniky
  • Vyspádování a protažení atik
  • Montáž atik z materiálu Lindab
  • Montáž hromosvodu AlMgSi

 

 

Oprava mezistřešního žlabu “ hala skladu uhlí Horní Slavkov“

Investora trápilo zahořívání skladovaného uhlí v hale. Mezistřešní žlab tvořený ocelovým korytem byl na atomy. Vymýšlet „něco“ z klempířiny by na tuto délku haly nefungovalo s ohledem na počet svodů a dilataci. Navrhli jsme žlab vytavit do podkladního modifikovaného pásu a vrch z modifikovaného pásu Mogat S 5. Bylo třeba odstranit krytinu v oblasti žlabu, tak, abychom pás vytáhli pod krytinu. Úplně příjemná práce to nebyla.

 

Krytina kotvená třmínky protékala přes prostupy kotev. Sáhli jsme tedy po sci-fi materiálu Enkopur na bázy polymerů, kterým jsme kotvy přemázli. Vím, že to úplně řemeslo není a rozhodně snažší je dělat na novém, ale i takové opravy jsou třeba. Né vždy investor chce vytáhnout mega a půl na zakrytí uhlí..

 

 

Kompletní skladba ploché střechy panelového objektu

Jedná se o změnu skladby střešní krytiny. Stávající krytina byla tvořena souvrstvím, které bylo značně nestabilní. Krytina „stékala“ k střešním vpustím na ose střechy.  Provedli jsme sondu na několika místech.  Problematikou bylo, že spádová vrstva, která zároveň byla i tepelněizolační, tvořila vrstva keramzitu s velkou frakcí. Tato vrstva byla plovoucím polštářem. Krytinu od keramzitu oddělovala vrstva polystyrenu. Skladba nebyla nikterak kotvena.

Po demontáži skladby střechy byly očištěny stropní panely. Dále zhotovena spádová vrstva polystyrenbetonu s měrnou hmotností 450-500 kg/m3. Spád střechy byl určen na 2,5 %. Dále aplikován parotěsný pás, tepelná izolace EPS 100 S, samolepící podkladní pás Bauder s variabilním spojem. Tato skladba byla dodatečně dokotvena. Následně natavena finální vrstva hydroizolace Mogat S 5. Bylo nutné vyspádovat a prodloužit přesah atiky s ohledem na zateplení obvodového pláště.

Plocha střechy 254 m2

Garance 120 měsíců od předání díla

Střecha dřevostavby RD krytina falcovaný šindel Prefa

 

 

Právě realizujeme jednu ze zajímavých střešních konstrukcí. Tento objekt je kompletní dřevostavbou. Umístění prosklených ploch, osazení ozeleněných plochých střech v oblasti okapové hrany budí příjemný dojem.  Požadavek investora byl na lehkou, esteticky přívětivou krytinu s dlouholetou životností . Volba  padla na výrobce hliníkové krytiny PREFA.  Tato krytina se vyznačuje velice nízkou hmotností, možností volby barev, spolehlivostí a dlouhou garancí, která je 40 let. Technickou podporou a osobní konzultací se zástupcem výrobce krytiny PREFA byla navržena provětrávaná skladba kterou je nutné respektovat pro zajištění správné funkce střechy.

Ze strany zhotovitele mohu vlastními slovy popsat jen obdiv nad neskutečně propracovaným systémem této krytiny. Vlastní pracnost pokládky je víceméně klempířská záležitost. S klasickou pokrývačinou toho moc společného nemá. Nutnost neustálého proměřování a řešení detailů je časově náročnější, avšak odměnou je skvělý výsledný efekt. Celkově je vyžadován opravdu odborný přístup. PREFA poskytuje dostatek příslušenství k řešení přístupu na střechu, prostupů, oplechování střešních oken atd.  Hydroizolace BAUDER PLANT E aplikovaná do vnitřních žlabů dřevěné konstrukce je přípravou pro systémovou skladbu extenzivní ozelenění střechy.

Tato realizace nás posunuje opět o kousek dále v řešení atypických konstrukcí.

Děkuji za technickou podporu a perfektní přístup ze strany výrobce krytiny Prefa, kterou pro naši firmu zajišťuje Jan Bartakovics.

 

 

Oprava hydroizolace ploché střechy panelového domu Lípová 2726, Žatec

Tato realizace opravy ploché střechy panelového domu byla uskutečněna na základě výběrového řízení, které zřídilo SVJ Lípová 2726, Žatec. Naše firma tuto zakázku vyhrála, ačkoliv cena nebyla nejnižší ve výběru. SVJ, pro které byla tato zakázka realizována, upřednostňuje kvalitu práce a materiálů. Dlouholetou zkušenností v oblasti pokládky hydroizolací jsme mohli nabídnout garanční dobu až 12 let. Samozřejmě tato garanční doba je nadstandadní, ale prvky a přístup,které dodáváme, jsou taktéž úměrné době garance.

Na střešním plášti ploché střechy došlo k selhání finální vrstvy. Stávající finální vrstva SBS modifikovaného pásu byla provedena se studenými spoji a nedostatečným opracováním detailů. Lokálně již docházelo k zatékání do skladby.

Požadavkem opravy byla dodávka a montáž foukané tepelné izolace, klempířských prvků, hydroizolace, hromosvodové soustavy.

– foukaná tepelná izolace Nobadrab tl.250 mm ( subdodavatelem Izolace- Izotom s.r.o.)

– klempířské prvky Lindab

– hydroizolace Mogat Werke tl. 5,2 mm

– materiál hromosvod AlMgSi vč. revize

 

plocha střechy 215 m2

celková cena  293.341,- bez DPH

garance 144 měsíců