Kompletní skladba ploché střechy panelového objektu

Jedná se o změnu skladby střešní krytiny. Stávající krytina byla tvořena souvrstvím, které bylo značně nestabilní. Krytina „stékala“ k střešním vpustím na ose střechy.  Provedli jsme sondu na několika místech.  Problematikou bylo, že spádová vrstva, která zároveň byla i tepelněizolační, tvořila vrstva keramzitu s velkou frakcí. Tato vrstva byla plovoucím polštářem. Krytinu od keramzitu oddělovala vrstva polystyrenu. Skladba nebyla nikterak kotvena.

Po demontáži skladby střechy byly očištěny stropní panely. Dále zhotovena spádová vrstva polystyrenbetonu s měrnou hmotností 450-500 kg/m3. Spád střechy byl určen na 2,5 %. Dále aplikován parotěsný pás, tepelná izolace EPS 100 S, samolepící podkladní pás Bauder s variabilním spojem. Tato skladba byla dodatečně dokotvena. Následně natavena finální vrstva hydroizolace Mogat S 5. Bylo nutné vyspádovat a prodloužit přesah atiky s ohledem na zateplení obvodového pláště.

Plocha střechy 254 m2

Garance 120 měsíců od předání díla

Střecha dřevostavby RD krytina falcovaný šindel Prefa

 

 

Právě realizujeme jednu ze zajímavých střešních konstrukcí. Tento objekt je kompletní dřevostavbou. Umístění prosklených ploch, osazení ozeleněných plochých střech v oblasti okapové hrany budí příjemný dojem.  Požadavek investora byl na lehkou, esteticky přívětivou krytinu s dlouholetou životností . Volba  padla na výrobce hliníkové krytiny PREFA.  Tato krytina se vyznačuje velice nízkou hmotností, možností volby barev, spolehlivostí a dlouhou garancí, která je 40 let. Technickou podporou a osobní konzultací se zástupcem výrobce krytiny PREFA byla navržena provětrávaná skladba kterou je nutné respektovat pro zajištění správné funkce střechy.

Ze strany zhotovitele mohu vlastními slovy popsat jen obdiv nad neskutečně propracovaným systémem této krytiny. Vlastní pracnost pokládky je víceméně klempířská záležitost. S klasickou pokrývačinou toho moc společného nemá. Nutnost neustálého proměřování a řešení detailů je časově náročnější, avšak odměnou je skvělý výsledný efekt. Celkově je vyžadován opravdu odborný přístup. PREFA poskytuje dostatek příslušenství k řešení přístupu na střechu, prostupů, oplechování střešních oken atd.  Hydroizolace BAUDER PLANT E aplikovaná do vnitřních žlabů dřevěné konstrukce je přípravou pro systémovou skladbu extenzivní ozelenění střechy.

Tato realizace nás posunuje opět o kousek dále v řešení atypických konstrukcí.

Děkuji za technickou podporu a perfektní přístup ze strany výrobce krytiny Prefa, kterou pro naši firmu zajišťuje Jan Bartakovics.

 

 

Oprava hydroizolace ploché střechy panelového domu Lípová 2726, Žatec

Tato realizace opravy ploché střechy panelového domu byla uskutečněna na základě výběrového řízení, které zřídilo SVJ Lípová 2726, Žatec. Naše firma tuto zakázku vyhrála, ačkoliv cena nebyla nejnižší ve výběru. SVJ, pro které byla tato zakázka realizována, upřednostňuje kvalitu práce a materiálů. Dlouholetou zkušenností v oblasti pokládky hydroizolací jsme mohli nabídnout garanční dobu až 12 let. Samozřejmě tato garanční doba je nadstandadní, ale prvky a přístup,které dodáváme, jsou taktéž úměrné době garance.

Na střešním plášti ploché střechy došlo k selhání finální vrstvy. Stávající finální vrstva SBS modifikovaného pásu byla provedena se studenými spoji a nedostatečným opracováním detailů. Lokálně již docházelo k zatékání do skladby.

Požadavkem opravy byla dodávka a montáž foukané tepelné izolace, klempířských prvků, hydroizolace, hromosvodové soustavy.

– foukaná tepelná izolace Nobadrab tl.250 mm ( subdodavatelem Izolace- Izotom s.r.o.)

– klempířské prvky Lindab

– hydroizolace Mogat Werke tl. 5,2 mm

– materiál hromosvod AlMgSi vč. revize

 

plocha střechy 215 m2

celková cena  293.341,- bez DPH

garance 144 měsíců

 

 

 

 

Střecha bungalov Obora u Loun

Nyní probíhá realizace střechy na RD v Oboře u Loun. Tato střecha je celkem netypická. Objekt je považován za přízemní bungalov, ale v této lokalitě je dán sklon střechy projektem. Sklon střechy je 37 st. . Kombinace sklonu a velkého půdorysu objektu, tvoří velkou výšku v hřebenu. Investor zvolil alternativu střešní konstrukce s vazníky, které dodáváme od výrobce Karstak Sokolov . Tato varianta je samozřejmě výhodnější než-li stavba klasického krovu a zároveň je vyřešené zavěšení stropů, ale z pozice výrobce těchto vazníků je to jinými slovy “ les dřeva „.  Montáž vazníků nám trvala celkem 2 dny. Oproti klasickému krovu je tato montáž velice rychlá.

termín dokončení 18.7 2011
výrobce vazníků – Karstak Sokolov
krytina Bramac
klempířské prvky Lindab

 

 

Rekonstrukce střechy s nadkrokevní izolací Bauder PIR Plus

Tato skladba byla navržena s ohledem na provoz v této hale. Není možné zde zateplit skladbu mezi krokve a z tohoto důvodu jsme navrhli skladbu s nadkrokevním zateplením. Tepelnou izolaci zde tvoří PIR- panely BAUDER PIR Plus s nakašírovanou vrstvou AL. Před samou pokládkou PIR-panelů bylo nutné aplikovat parotěsný pás na stávající opravené bednění. Laťování pro finální krytinu je možné s šroubováním kontralatí do nosné konstrukce. Tato skladba umožňuje minimalizovat tepelné mosty ve skladbě střechy.

plocha střechy 1020 m2
investor: Legios a.s.